ขั้นตอนการปลูกสร้าง

 • ดำเนินการขอประปาและไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง
 • เริ่มงานตอกเข็ม หล่อตอม่อ หล่อเสาและคานตามแบบวิศวกรออกแบบ
 • ติดตั้งโครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป หล่อคอนกรีต 
 • มุงหลังคา เทพื้น ค.ส.ล. ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป และนัดหมายเพื่อให้ท่านดำเนินการเลือก กระเบื้องและสุขภัณฑ์
 • เริ่มก่ออิฐผนังงานฉาบปูน แต่งแนว ตั้งวงกบ 
 • เริ่มงานสุขาภิบาล พื้นภายนอกและงานสถาปัตยกรรมและรายละเอียดอื่นๆ อาทิ ปูกระเบื้อง 
  งานกระจก งานบันได ฝ้า เพดานภายใน สีภายในบางส่วน สีภายนอกและปูพื้นภายใน 
  พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านจัดหาโคมไฟ และส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง
 • เก็บงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม ระบบประปา สุขภัณฑ์ และ ท่อระบายน้ำ
 • ทำความสะอาดบ้านทั้งภายนอก ภายใน
 • ตรวจสอบสภาพครั้งสุดท้าย
 • ท่านตรวจสอบบ้านร่วมกับตัวแทนของบริษัทและรับมอบ บ้าน ถ้ามีการแก้ไขจะดำเนินการ แก้ไขให้เรียบร้อยจนเป็น ที่พอใจ

 

Visitors: 29,827