ระเบียบการชำระเงิน

  • วันทำสัญญาชำระ 15% ของราคาบ้าน
  • งวดที่ 1 ชำระ 15% เมื่อเสร็จงานวางผัง, ตอกเสาเข็ม, หล่อฐานราก แล้วเสร็จ
  • งวดที่ 2 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคา แล้ว     เสร็จ
  • งวดที่ 3 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคายกเว้นหลังคา ตอนล่างและซุ้มกันสาด, หล่อคอนกรีตพื้นบ้าน ติด       ตั้งวงกบประตู หน้าต่าง, ก่อผนัง แล้วเสร็จ
  • งวดที่ 4 ชำระ 15% หล่อคอนกรีตพื้นเทอเรส, ม้านั่ง, ฉาบปูน 100% ยกเว้นภายในห้องน้ำ, เดินท่อ ประปา,        เดินสายไฟฟ้า, ฝ้าเพดานยกเว้นภายในห้องน้ำ แล้วเสร็จ
  • งวดที่ 5 ชำระ 10% ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง, ปูกระเบื้องห้องน้ำ, ติดตั้งบันได,ทำบ่อเกรอะ บ่อซึม, ทาสีรอง      พื้น แล้วเสร็จ
  • งวดที่ 6 ชำระ 5% งานทั้งหมดแล้วเสร็จ, ส่งมอบบ้านลูกค้าแล้วเสร็จ
Visitors: 29,827