เกี่ยวกับเรา

Memo & House (เมมโม แอนด์ เฮาส์)

  • เรามีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยเริ่มจากการรับปูพื้นหินขัดอันเป็นที่นิยมในการปูพื้นอาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานทั้งเอกชนและราชการต่างๆ ในสมัยนั้น  ซึ่งงานปูพื้นหินขัด เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะ และความละเอียดปราณีตที่สุดในการสร้างอาคาร  จนเริ่มรับงานต่อเติมอาคารพักอาศัยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 จากงานต่อเติมอาคารพาณิชย์ทั่วไป  จนปัจจุบันเรามีวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์  รับงานสร้างบ้านครบวงจรตั้งแต่เริ่มการออกแบบ  เขียนแบบ  ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  จนสร้างอาคารพักอาศัยทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาแล้วมากมาย
Visitors: 29,827